B+R


Domat Consulting prowadzi szeroką działalność badawczo - rozwojową. Oferuje m.in. kilka rozwiązań techniczno - technologicznych dla gospodarki odpadami i ochrony środowiska, w tym:
- biostabilizacja odpadów komunalnych 
- kompleksowy system mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów
- biofiltr roślinny dla instalacji biologicznego przetwarzania odpadów
- produkcja paliw alternatywnych dla przemysłu cementowego
oraz najnowszego rozwiązania, opracowanego przy współpracy m.in. z INiG-PIB w Krakowie, AGH w Krakowie, SEFAKO S.A., FABET S.A. oraz P.P.U.H. Eko-Energia Sp. z o.o.:

- kompleksowego rozwiązania technologicznego, dedykowanego Jednostkom Samorządu Terytorialnego, Grupom Producenckim oraz Klastrom Energii, w postaci "Zamkniętego Systemu Lokalnego Odzysku Energetycznego Odpadów Komunalnych".

  Serdecznie zapraszamy wszelkie podmioty, zarówno naukowe jak i biznesowe, do kontaktu z nami i nawiązania współpracy w zakresie działań B+R. Jesteśmy zainteresowani opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań, nie tylko w naszych kluczowych branżach. Dzięki szerokiemu wachlarzowi powiązań i kontaktów biznesowych oraz naukowych, mamy możliwość przeprowadzenia takich działań, w niemal każdej dziedzinie. Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania zarówno prywatnego jak i publicznego, w tym NCBiR oraz PARP.